ZBIORNIKI

Przedmiotem produkcji naszej firmy jest typoszereg podziemnych, bezodpływowych zbiorników Bio-Eko na ścieki, deszczówkę o pojemności od 2,2 m3 do 23,9 m3.

Zbiorniki przeznaczone są do gromadzenia różnego rodzaju ścieków, np.: ścieków bytowo-gospodarczych, gnojówki i gnojownicy.

Nasze produkty wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego na bazie wysokiej jakości żywic poliestrowych. Technologia produkcji oraz użyte komponenty pozwalają na uzyskanie produktu o wysokich parametrach wytrzymałościowych, o bardzo dużej odporności chemicznej i mechanicznej.

Głębokość montażu zbiornika licząc od powierzchni ziemi do osi króćca doprowadzającego ścieki może wynosić nawet 1,25 m.

Kontrola produkcji potwierdza, że wyrób jest zgodny z dokumentacją techniczną i gwarantuje zgodność produktów wprowadzonych na rynek z ich specyfikacją techniczną.

System kontroli jakości obejmuje cały cykl produkcyjny i zakończony jest próbą szczelności zbiornika.

Firma Bio-Eko wydaje dla produkowanych wyrobów deklaracje zgodności.

szambo zdjecie
zbiornik_pojemnosc zbiornik_wymiary tabela_zbiorniki